Over ons

Doelstelling

De doelstelling die we bij onze kinderdagverblijven nastreven is volledig gericht op het bieden van volledig pedagogisch verantwoorde opvang, voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Hierbij staat de zelfontplooiing en de persoonlijkheidsvorming van de kinderen voorop.
De kinderdagverblijven willen een veilig kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling bevordert en de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

Dagindeling

De zorg voor het individuele kind krijgt bij ons alle aandacht.
Zeker daar waar het gaat om de zorg voor de allerkleinsten, waarbij het van belang is de indeling van thuis aan te houden als het gaat om eet- en slaaptijden. Uiteraard houden de begeleiders altijd rekening, op aangeven van de ouders, met bijvoorbeeld een speciaal dieet, eet of slaapgewoonten van de kinderen.
In de dagindeling wordt tijd gemaakt om volop te spelen en ook goed uit te rusten.
Er wordt tijd gemaakt om gezamenlijk te eten en liedjes te zingen, ook is er ruime aandacht voor de hygiëne en verzorging van de kinderen. Daarnaast is er ruimte voor leuke activiteiten zoals knutselen etc…

Openingstijden

Elke weekdag van 07.00u tot 18.00u.
Ons jaarlijks verlof is steeds in de maanden juli/augustus gedurende 3 weken.
Met kerst zijn we 2 weken gesloten.

Ontwikkeling

Onder deskundige en gediplomeerde begeleiding wordt veel aandacht besteed aan verstandelijke- lichamelijke- sociale- creatieve- en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie van de werkende ouders.  

Zelfstandigheid

Door het scheppen van de juiste voorwaarden, door de werkhouding van de leidsters en door het aanbieden van ruimte, speelmaterialen en leuke activiteiten, wordt de zelfstandigheid van kinderen aangemoedigd en bevorderd.

Veiligheid

Bij al deze taken staat de veiligheid van de kinderen voorop. Zo gebruiken wij bedden waar kinderen niet uit kunnen vallen, zijn de deuren afgesloten door hekjes en is de buitenspeelplaats voorzien van een omheining.
Uiteraard worden de reglementen van kind en gezin en de brandweer nauwlettend opgevolgd.